Co si zjistit před zadáním překladu se soudním ověřením?

Co si zjistit před zadáním překladu se soudním ověřením?

Před doručením dokumentů, které chcete nechat přeložit se soudním ověřením, Vám doporučuji si u orgánu, který po vás soudní překlad vyžaduje, zjistit následující informace:

 

Potřebuji přeložit originální dokument nebo stačí úředně ověřená kopie?

Pokud po vás dotyčný orgán či instituce nebude výslovně vyžadovat ověřený překlad originální listiny, je vždy lepší si originál ponechat pro další účely a nechat si přeložit ověřenou kopii dokumentu. Ověřenou kopii dokumentu si můžete nechat vyhotovit u notáře nebo na jakékoli poště nabízející službu Czech POINT http://www.czechpoint.cz/web/.

 

Je nutné opatřit dokument vyšším ověřením a apostilou?

Zjistěte si u úřadu, kterému budete listinu překládat, zda má být listina opatřena takzvanou apostilou. Apostila je doložka s formálně stanoveným obsahem, kterou se ověřuje podpis osoby, která provedla vyšší ověření. Pokud byste si dokument nechali nejprve přeložit a poté ověřit, mohlo by se Vám stát, že příslušný orgán dokument zamítne.

Příklad:
Za účelem sňatku potřebujete v Holandsku předložit svůj rodný list. Nejprve si necháte úředně ověřit (legalizovat) podpis matrikáře příslušným nadřazeným orgánem, což bývá většinou krajský nebo obecní úřad. Následně necháte dokument s ověřeným podpisem matrikáře na Ministerstvu zahraničních věcí ČR opatřit apostilou. Na příslušný útvar ministerstva nemusíte jezdit osobně, apostilu lze vyřídit i poštou, což obvykle trvá zhruba dva týdny, informace naleznete na stránkách MZV.
Uvedený příklad se týká ověření rodného listu pro Holandsko, pro ověření jiných než matričních dokumentů a pro ověření za účelem použití v jiných státech odkazuji na informace na stránkách MZV:
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/postup_pri_overovani_listin_vydanych.html

Jedná-li se o dokumenty vydané v zahraničí, informace potřebné k ověření vám podají příslušné konzuláty nebo ministerstva zahraničních věcí. 

 

 

 

 

profilove foto

Informace k překladům

Praktické rady před zadáním ověřeného překladu

Co si zjistit před zadáním překladu se soudním ověřením?

Náležitosti soudního překladu

Co je to překlad se soudním ověřením? 

Kontakt

E-mail: hana.borova@volny.cz
Mobil: +420 775 232 785