Co je to překlad se soudním ověřením? 

 

Náležitosti překladu se soudním ověřením

Překlad se soudním ověřením je překlad vyhotovený soudním tlumočníkem, který je opatřen tlumočnickou doložkou, pečetí a podpisem soudního tlumočníka a s překládaným dokumentem je neoddělitelně svázán. Tlumočnická doložka stvrzuje, že překlad souhlasí s textem překládaného dokumentu. Každý takový překlad tlumočník očísluje a zapíše do tlumočnického deníku popřípadě do elektronické evidence úkonů. Překladům se soudním ověřením se jinak také říká soudní překlady, úřední překlady, ověřené překlady nebo překlady s kulatým razítkem.

 

Nejčastěji překládané dokumenty:

 • matriční listiny - rodný list, oddací list, úmrtní list
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • výpisy z rejstříku trestů
 • výpisy z obchodního rejstříku, stanovy společnosti, plné moci
 • vysvědčení, diplomy, potvrzení o studiu
 • dokumenty pro výběrová řízení
 • lékařské zprávy
 • bankovní dokumenty
 • potvrzení od finančního úřadu
 • potvrzení o výši příjmů, potvrzení o důchodu
 • certifikáty výrobků, technické listy apod.

Kdy potřebujete soudního tlumočníka?

Přítomnost soudního tlumočníka je vyžadována při nejrůznějších jednáních nebo úkonech úředního charakteru, kdy účastník jednání neovládá český jazyk, např.:

 • notářské úkony: tlumočení valných hromad, změny stanov, založení či zrušení společnosti, notářský zápis závěti apod.
 • svatby
 • úkony na matrice
 • jednání s OAMP (Odbor azylové a migrační politiky)
 • závěrečné zkoušky v autoškole
 • soudní jednání (tlumočníka je povinen zajistit příslušný soud)
 • nostrifikační zkoušky apod.

profilove foto

Informace k překladům

Co si zjistit před zadáním překladu se soudním ověřením?

Co si zjistit před zadáním překladu se soudním ověřením?

Náležitosti soudního překladu

Co je to překlad se soudním ověřením? 

Kontakt

E-mail: hana.borova@volny.cz
Mobil: +420 775 232 785