Služby

Soudní překlady a tlumočení

Nabízím překlady a tlumočení se soudním ověřením pro angličtinu a nizozemštinu (holandštinu, vlámštinu). Můžete se na mě obrátit i v případě potřeby ověřeného překladu z angličtiny do nizozemštiny a zpět.

 

Ostatní překlady a tlumočení

Překládám i texty běžné, obchodní, právní, odborné (dle oboru a možnosti konzultací terminologie) a příležitostně i umělecké.

  • smlouvy, nabídky, obchodní a všeobecné podmínky, propagační materiály, turistické informace, webové stránky, návody k použití, běžnou korespondenci, filmové dialogy apod.

 

Tlumočení nabízím konsekutivní i simultánní.

  • obchodní jednání, školení zaměstnanců, audity, porady, výroční akce, prezentace, konference, tlumočení po telefonu a jiné.

Nejvíc však překládám úřední a právní dokumenty – matriční doklady, diplomy a vysvědčení, výpisy z obchodních a trestních rejstříků, stanovy, smlouvy, žaloby apod., ale i technické manuály, webové stránky nebo běžné návody na použití. K nejčastějším tlumočnickým úkonům patří výslechy na (cizinecké) policii, jednání u soudu, notářské a matriční úkony.


Používám překladatelský software SDL Trados Studio 2014.

 

profilove foto

Informace k překladům

Co si zjistit před zadáním překladu se soudním ověřením?

Co si zjistit před zadáním překladu se soudním ověřením?

Náležitosti soudního překladu

Co je to překlad se soudním ověřením? 

Kontakt

E-mail: hana.borova@volny.cz
Mobil: +420 775 232 785